KONTAKT

REALIZACJE

OFERTA

O MNIE

JB_ARCHITEKT

CENNIK

KONTAKT

KONTAKT

fb

KONTAKT

Inwentaryzacja budowlana

to opracowanie zawierające rysunki techniczne obrazujące aktualny stan istniejącego budynku. Moim zadaniem jest graficzne odtworzenie stanu faktycznego na podstawie pomiarów z natury czyli fizycznego wymiarowania przedmiotu inwentaryzacji (pomieszczenia, budynku itp.) Może to stanowić podstawę do dalszego etapu projektowego np. do projektu budowlanego.

Projektowanie architektoniczne

to proces poprzedzający prawidłową realizację określonej inwestycji budowlanej, składający się z wielu faz projektowych (koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy) i wymagający współpracy wielu branż (geodezja, architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne itd.). Moim celem jest uzyskanie efektu końcowego

w postaci sporządzonej i zatwierdzonej przez wszystkich uczestników dokumentacji zawierającej rozwiązania techniczne, funkcjonalne

i ekonomiczne.

 

Adaptacja

to dostosowanie gotowego projektu budynku jednorodzinnego

do określonej działki oraz do lokalnych przepisów i przepisów prawa budowlanego.

Nanoszę na gotowy projekt poprawki, które umożliwią uzyskanie pozwolenia na budowę/ realizację projektu.